گزیده تاریخ بیهقی [ادب فارسی/20]

گروه مولفان:
محمدبن حسین بیهقی (نویسنده) | نرگس روان پور (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
گزیده تاریخ بیهقی [ادب فارسی/20] عنوان کتابی است از محمدبن حسین بیهقی که در 252 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین بیهقی، کتاب‌های تاریخ بیهقی(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بیهقی(مهتاب)، حدیث خداوندی و بندگی(نشر نی)، تاریخ بیهقی(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان