اکسیر خوشبختی (گزیده کیمیای سعادت امام محمد غزالی)[مجموعه گنج حکمت]

گروه مولفان:
محمدبن محمد غزالی (نویسنده) | محمد شریفی (نویسنده) | بهاءالدین خرمشاهی (گردآورنده)

ناشر:
معین

درباره کتاب:
اکسیر خوشبختی (گزیده کیمیای سعادت امام محمد غزالی) [مجموعه گنج حکمت] عنوان کتابی است از بهاءالدین خرمشاهی که در 167 صفحه و توسط انتشارات معین در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصوف است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهاءالدین خرمشاهی، کتاب‌های شیطان در بهشت(نیلوفر)، فرهنگ - دانشنامه کارا(موسسه انتشارات نگاه)، پری خوانی(شرکت نشر قطره)، طنز و تراژدی(ناهید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.