سلیم و سلمی (منظومه غنایی)

گروه مولفان:
عبدالرزاق بن نجفقلی مفتون دنبلی (نویسنده) | احمدرضا یلمه ها (مصحح)

ناشر:
فرهنگ نشر نو

درباره کتاب:
سلیم و سلمی (منظومه غنایی) عنوان کتابی است از عبدالرزاق بن نجفقلی مفتون دنبلی که در 126 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ نشر نو در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان