حاشیه تعلیقه بر الهیات شرح تجرید احمد بن محمد خفری در مباحث قدرت و علم الهی (سده دهم هجری)

گروه مولفان:
محمد شمسای گیلانی (نویسنده) | محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (نویسنده) | علی بن محمد قوشچی (نویسنده) | محمدبن احمد خفری (نویسنده) | سیدمحمدعلی دیباجی (مصحح) | حسن محسنی راد (مصحح)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
حاشیه تعلیقه بر الهیات شرح تجرید احمد بن محمد خفری در مباحث قدرت و علم الهی (سده دهم هجری) عنوان کتابی است از محمدبن محمد نصیرالدین طوسی که در 243 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، ۵۹۷ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن محمد نصیرالدین طوسی، کتاب‌های اخلاق ناصری(خوارزمی)، اخلاق ناصری(بهزاد)، اخلاق ناصری(فردوس)، فرهنگ عروضی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.