انسان خردمند (تاریخ مختصر نوع بشر)

گروه مولفان:
یوال هاراری (نویسنده) | نیک گرگین (مترجم)

ناشر:
فرهنگ نشر نو

درباره کتاب:
انسان خردمند (تاریخ مختصر نوع بشر) عنوان کتابی است از یوال هاراری با ترجمه‌ی نیک گرگین که در 621 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ نشر نو در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Ḳitsur toldot ha-enoshut. موضوع اصلی این کتاب تاریخ جهان است. از یوال هاراری، کتاب ساپی ینس(نشر چشمه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.