ادوارد براون و ایران

مولف:
حسن جوادی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ نشر نو

درباره کتاب:
ادوارد براون و ایران عنوان کتابی است از حسن جوادی که در 740 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ نشر نو در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن جوادی، کتاب‌های گذری به هند(خوارزمی)، نامه هایی از تبریز(خوارزمی)، تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.