فیروز و نسرین (منظومه غنایی)

گروه مولفان:
علی بن حسنعلی نیاز شیرازی (نویسنده) | احمدرضا یلمه ها (مقدمه نویس)

ناشر:
فرهنگ نشر نو

درباره کتاب:
فیروز و نسرین (منظومه غنایی) عنوان کتابی است از علی بن حسنعلی نیاز شیرازی که در 160 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ نشر نو در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیاز شیرازی، علی بن حسنعلی، ۱۱۹۷ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.