اربع رسایل فی علم الکلام

گروه مولفان:
محمدبن حسن فاضل هندی (نویسنده) | حمیدرضا کیانی (مصحح)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
اربع رسایل فی علم الکلام عنوان کتابی است از محمدبن حسن فاضل هندی که در 246 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلام شیعه امامیه است. از محمدبن حسن فاضل هندی، کتاب عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان