نقد و تحلیل آثار فارسی شیخ بهایی

گروه مولفان:
محسن محمدی فشارکی (نویسنده) | فاطمه قیومیان محمدی (نویسنده)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
نقد و تحلیل آثار فارسی شیخ بهایی عنوان کتابی است از فاطمه قیومیان محمدی که در 421 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیخ بهایی، محمدبن حسین، ۹۵۳ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.