تحلیل بازار مسکن ایران

مولف:
بهروز ملکی (نویسنده)

ناشر:
سازمان مدیریت صنعتی

درباره کتاب:
تحلیل بازار مسکن ایران عنوان کتابی است از بهروز ملکی که در 200 صفحه و توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست مسکن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.