روانشناسی زن و خانواده

گروه مولفان:
مهرانگیز شعاع کاظمی (نویسنده) | معصومه فتحعلی زاده (نویسنده) | زهرا شهابی نژاد (نویسنده)

ناشر:
آوای نور

درباره کتاب:
روانشناسی زن و خانواده عنوان کتابی است از مهرانگیز شعاع کاظمی که در 184 صفحه و توسط انتشارات آوای نور در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرانگیز شعاع کاظمی، کتاب‌های اعتمادسازی برای مدارس بهتر(پازینه)، خانواده درمانی(پازینه)، بهداشت روانی خانواده(آوای نور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان