حکومت الکترونیک

مولف:
علی پیران نژاد (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
حکومت الکترونیک عنوان کتابی است از علی پیران نژاد که در 370 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات است. از علی پیران نژاد، کتاب مورد کاوی های مدیریت رفتار سازمانی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.