اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی (با تاکید بر جغرافیای فرهنگی ایران)

گروه مولفان:
احسان لشگری تفرشی (نویسنده) | عباس احمدی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی (با تاکید بر جغرافیای فرهنگی ایران) عنوان کتابی است از عباس احمدی که در 200 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جغرافیای فرهنگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس احمدی، کتاب‌های بازیگران کوچک در بازی بزرگ(معین)، دانشگاه نامه(شهرستان ادب)، مخزن الاشرار(انتشارات سوره مهر)، هوش تجاری(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.