مطبوعات ایران در قرن بیستم

مولف:
سید فرید قاسمی (نویسنده)

ناشر:
قصه

درباره کتاب:
مطبوعات ایران در قرن بیستم عنوان کتابی است از سید فرید قاسمی که در 152 صفحه و توسط انتشارات قصه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روزنامه نگاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید فرید قاسمی، کتاب‌های مطبوعات ایرانی(علم)، تاریخ مطبوعات ایران(ثانیه)، تحقیقات روزنامه نگاری(موسسه انتشارات امیرکبیر)، وحید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.