فراز و فرود فکر فلسفی

مولف:
غلامحسین ابراهیمی دینانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
فراز و فرود فکر فلسفی عنوان کتابی است از غلامحسین ابراهیمی دینانی که در 448 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامحسین ابراهیمی دینانی، کتاب‌های فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ(شرکت نشر کتاب هرمس)، جلال الدین دوانی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نصیرالدین طوسی(شرکت نشر کتاب هرمس)، پرتو خرد(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.