خسرو و شیرین [متون کهن/6]

گروه مولفان:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | حسن وحید دستگردی (نویسنده) | سعید حمیدیان (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
خسرو و شیرین [متون کهن/6] عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 508 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق