مصاحبه به عنوان یک روش پژوهش کیفی (راهنمای پژوهشگران علوم تربیتی، اجتماعی و انسانی)

گروه مولفان:
ایروینگ سیدمن (نویسنده) | سیدعلی کوشازاده (مترجم) | علیرضا جابری (مترجم) | سارا حسینی ارانی (مترجم)

ناشر:
مهکامه

درباره کتاب:
مصاحبه به عنوان یک روش پژوهش کیفی (راهنمای پژوهشگران علوم تربیتی، اجتماعی و انسانی) عنوان کتابی است از ایروینگ سیدمن با ترجمه‌ی علیرضا جابری که در 296 صفحه و توسط انتشارات مهکامه در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences، 4th. ed، c2013.. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. از ایروینگ سیدمن، کتاب روش شناسی مصاحبه در پژوهش کیفی(فرهنگ شناسی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.