باباگوریو

گروه مولفان:
اونوره دو بالزاک (نویسنده) | شایلی ذوالفقاری (مترجم)

ناشر:
اردیبهشت

درباره کتاب:
باباگوریو عنوان کتابی است از اونوره دو بالزاک با ترجمه‌ی شایلی ذوالفقاری که در 312 صفحه و توسط انتشارات اردیبهشت در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Father Goriot، c1899. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اونوره دو بالزاک، کتاب‌های بابا گوریو(موسسه انتشارات امیرکبیر)، اوژنی گرانده(ناهید)، دهقانان(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان