روش شناسی مصاحبه در پژوهش کیفی (راهنمای عملی پژوهشگران علوم تربیتی و اجتماعی)

گروه مولفان:
ایروینگ سیدمن (نویسنده) | مجتبی حبیبی (مترجم) | هاشم جبرائیلی (مترجم) | غلامرضا یادگار زاده (مترجم)

ناشر:
فرهنگ شناسی

درباره کتاب:
روش شناسی مصاحبه در پژوهش کیفی (راهنمای عملی پژوهشگران علوم تربیتی و اجتماعی) عنوان کتابی است از ایروینگ سیدمن با ترجمه‌ی مجتبی حبیبی که در 206 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ شناسی در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences، 3rd ed، 2006. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. از ایروینگ سیدمن، کتاب مصاحبه به عنوان یک روش پژوهش کیفی(مهکامه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.