قدرت نوآوری اجتماعی (کارآفرینان مدنی چگونه شبکه های درون اجتماع را برای دست یابی به منفعت برمی انگیزانند)

گروه مولفان:
استیون گلداسمیت (نویسنده) | گی گی جورجز (نویسنده) | تیم گلین برک (نویسنده) | علی اصغر سعدآبادی (مترجم) | حسین افتخاری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
قدرت نوآوری اجتماعی (کارآفرینان مدنی چگونه شبکه های درون اجتماع را برای دست یابی به منفعت برمی انگیزانند) عنوان کتابی است از استیون گلداسمیت با ترجمه‌ی علی اصغر سعدآبادی که در 356 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The power of social innovation: how civic entrepreneurs ignite community networks for good، c2010.. موضوع اصلی این کتاب توسعه پایدار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.