بین المللی سازی آموزش عالی

مولف:
اباصلت خراسانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید بهشتی

درباره کتاب:
بین المللی سازی آموزش عالی عنوان کتابی است از اباصلت خراسانی که در 242 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش و جهانی شدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اباصلت خراسانی، کتاب‌های یادگیری و توسعه(موسسه کتاب مهربان نشر)، برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و بهسازی منابع انسانی(باور عدالت)، بودجه بندی آموزشی(مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.