راهنمای جامع آپارتمان نشینی (قوانین، فرهنگ و مهارت ها)

مولف:
محمود اسماعیلی (نویسنده)

ناشر:
موسسه نشر شهر

درباره کتاب:
راهنمای جامع آپارتمان نشینی (قوانین، فرهنگ و مهارت ها) عنوان کتابی است از محمود اسماعیلی که در 160 صفحه و توسط انتشارات موسسه نشر شهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آپارتمان ها است. از محمود اسماعیلی، کتاب عربی 3(مهر و ماه نو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.