بزرگی نامتعادل (چرا تمدن ها فرو می پاشند (جامعه شناسی سیستمی تمدن ها))

گروه مولفان:
ویلیام افولس (نویسنده) | تقی ناصرشریعتی (مترجم)

ناشر:
رسا

درباره کتاب:
بزرگی نامتعادل (چرا تمدن ها فرو می پاشند (جامعه شناسی سیستمی تمدن ها)) عنوان کتابی است از ویلیام افولس با ترجمه‌ی تقی ناصرشریعتی که در 138 صفحه و توسط انتشارات رسا در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Immoderate greatness: why civilizations fail، 2012. موضوع اصلی این کتاب تمدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.