رشد و تکامل حرکتی (کتاب سبز)[منابع مرجع تربیت بدنی و علوم ورزشی/ 243]

گروه مولفان:
ولی الله کاشانی (نویسنده) | علی پشابادی (نویسنده) | منصوره مکبریان (نویسنده)

ناشر:
انتشارات حتمی

درباره کتاب:
رشد و تکامل حرکتی (کتاب سبز) [منابع مرجع تربیت بدنی و علوم ورزشی/243] عنوان کتابی است از علی پشابادی که در 400 صفحه و توسط انتشارات انتشارات حتمی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی پشابادی، کتاب‌های تمرینات قدرتی(ورزش)، تمرینات قدرتی، مهارت ها(ورزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.