رفتار حرکتی (ارتباط ذهن و بدن با هدف اجرای مطلوب)

گروه مولفان:
جفری سی. آیوز (نویسنده) | زهرا سلمان (مترجم)

ناشر:
انتشارات حتمی

درباره کتاب:
رفتار حرکتی (ارتباط ذهن و بدن با هدف اجرای مطلوب) عنوان کتابی است از جفری سی. آیوز با ترجمه‌ی زهرا سلمان که در 392 صفحه و توسط انتشارات انتشارات حتمی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Motor behavior: connecting mind and body for optimal performance، c2014. موضوع اصلی این کتاب حرکت بدن انسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.