خود آموز آسان برای آموزش نماز [نخستین گام برای زندگی سالم و بهتر]

گروه مولفان:
حسن اشرف الکتابی (نویسنده) | علی اشرف الکتابی (نویسنده) | شهریار زارع شهرکی (ویراستار)

ناشر:
استاندارد

درباره کتاب:
خود آموز آسان برای آموزش نماز [نخستین گام برای زندگی سالم و بهتر] عنوان کتابی است از حسن اشرف الکتابی که در 84 صفحه و توسط انتشارات استاندارد در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نماز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن اشرف الکتابی، کتاب‌های انگلیسی آمریکایی در سفر(استاندارد)، فارسی در سفر(استاندارد)، آلمانی در سفر(استاندارد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,200 تومــان
موضوعات کتاب
نماز