هانری کربن (آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی)

گروه مولفان:
داریوش شایگان (نویسنده) | باقر پرهام (مترجم)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
هانری کربن (آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی) عنوان کتابی است از داریوش شایگان با ترجمه‌ی باقر پرهام که در 548 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Hanry Corbin. la topographic spirituelle de I'Islam Iranien.. موضوع اصلی این کتاب Corbin، Henry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داریوش شایگان، کتاب‌های افسون زدگی جدید(فرزان روز)، آسیا در برابر غرب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، ادیان و مکتبهای فلسفی هند(موسسه انتشارات امیرکبیر)، بتهای ذهنی و خاطره ازلی(فرزان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان