ارتباطات جمعی و روابط بین الملل

مولف:
علی اصغر کیا (نویسنده)

ناشر:
آن

درباره کتاب:
ارتباطات جمعی و روابط بین الملل عنوان کتابی است از علی اصغر کیا که در 118 صفحه و توسط انتشارات آن در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارتباط بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اصغر کیا، کتاب‌های روابط عمومی الکترونیکی(جامعه شناسان)، رسانه های نوین(علم)، چند رسانه ای ها(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.