چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت [علوم سیاسی/145]

گروه مولفان:
باری بوزان (نویسنده) | اوله و یور (نویسنده) | یاپ د ویلده (نویسنده) | علیرضا طیب (مترجم)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات راهبردی

درباره کتاب:
چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت [علوم سیاسی/145] عنوان کتابی است از باری بوزان با ترجمه‌ی علیرضا طیب که در 368 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Security: a new framework for analysis، c1998. موضوع اصلی این کتاب امنیت بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باری بوزان، کتاب‌های نقشه ذهن(هشت کتاب)، از جامعه بین الملل تا جامعه جهانی(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، مناطق و قدرت ها(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.