انگیزش و هیجان

مولف:
رمضان حسن زاده (نویسنده)

ناشر:
ارسباران

درباره کتاب:
انگیزش و هیجان عنوان کتابی است از رمضان حسن زاده که در 236 صفحه و توسط انتشارات ارسباران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انگیزش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رمضان حسن زاده، کتاب‌های روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت(سخن)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری(ساوالان)، روش های آماری در علوم رفتاری(ویرایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
انگیزش
هیجان ها