چرا مردها دروغ می گویند و زنها گریه می کنند

گروه مولفان:
آلن پیز (نویسنده) | باربارا پیز (نویسنده) | مهدی قراچه داغی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر البرز

درباره کتاب:
چرا مردها دروغ می گویند و زنها گریه می کنند عنوان کتابی است از آلن پیز با ترجمه‌ی مهدی قراچه داغی که در 280 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر البرز در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Why men lie and women cry. موضوع اصلی این کتاب روابط بین اشخاص است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آلن پیز، کتاب‌های زبان بدن(گلپا)، چرا مردان دلیل نمی آورند و زنان به کفش های بیش تری نیاز دارند(علم)، زبان بدن(بهزاد)، زبان بدن(ترانه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان