بگذار عدالت داوری کند

مولف:
نظام الدین خواجوی نوری (مترجم)

ناشر:
نشانه

درباره کتاب:
بگذار عدالت داوری کند عنوان کتابی است با ترجمه نظام الدین خواجوی نوری که در 192 صفحه و توسط انتشارات نشانه در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پینوشه اوگارته، آگوستو، ۱۹۱۵ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.