تاریخ احزاب سیاسی در ایران

مولف:
عزت اله نوذری (نویسنده)

ناشر:
نوید شیراز

درباره کتاب:
تاریخ احزاب سیاسی در ایران عنوان کتابی است از عزت اله نوذری که در 448 صفحه و توسط انتشارات نوید شیراز در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عزت اله نوذری، کتاب‌های تاریخ اجتماعی ایران(خجسته)، اروپا در قرون وسطی(نوید شیراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.