گفت و گو با مرگ ((شهادتنامه اسپانیا))

گروه مولفان:
آرتور کستلر (نویسنده) | نصرالله دیهیمی (مترجم) | خشایار دیهیمی (مترجم)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
گفت و گو با مرگ ((شهادتنامه اسپانیا)) عنوان کتابی است از آرتور کستلر با ترجمه‌ی خشایار دیهیمی که در 263 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Dialogue with death. موضوع اصلی این کتاب اسپانیا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آرتور کستلر، کتاب‌های ظلمت در نیمروز(ماهی)، خوابگردها(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، خوابگردها(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.