درباره فردیت و فرم های اجتماعی

گروه مولفان:
گئورگ زیمل (نویسنده) | دونالد ناتان لوین (نویسنده) | شهناز مسمی پرست (مترجم)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
درباره فردیت و فرم های اجتماعی عنوان کتابی است از گئورگ زیمل با ترجمه‌ی شهناز مسمی پرست که در 600 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از On individuality and social forms; selected writings. Edited and with an introd. by Donald N. Levine، 1971. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گئورگ زیمل، کتاب‌های شوپنهاور و نیچه(علم)، دین(نشر نی)، مقالاتی درباره دین(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان