بصیرت های بیهوده (نامه هایی به ایلیا)

مولف:
سید عبدالحمید ضیایی (نویسنده)

ناشر:
فصل پنجم

درباره کتاب:
بصیرت های بیهوده (نامه هایی به ایلیا) عنوان کتابی است از سید عبدالحمید ضیایی که در 111 صفحه و توسط انتشارات فصل پنجم در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید عبدالحمید ضیایی، کتاب‌های در ازدحام تنهایان(هزاره ققنوس)، بودیسم و صوفیسم(هزاره ققنوس)، جامعه شناسی تحریفات عاشورا(هزاره ققنوس)، در غیاب عقل(فکر آذین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.