محمد هادی [گلستان هنر/21]

گروه مولفان:
یعقوب آژند (نویسنده) | علی اصغر میرزایی مهر (نویسنده)

ناشر:
پیکره

درباره کتاب:
محمد هادی [گلستان هنر/21] عنوان کتابی است از یعقوب آژند که در 40 صفحه و توسط انتشارات پیکره در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محمدهادی اول، قرن ۱۲ ق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یعقوب آژند، کتاب‌های ایران باستان(مولی)، تاریخنگاری در ایران(گستره)، تاریخ ایران(جامی)، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.