رساله کشف الحیرة

گروه مولفان:
میرسید محمد اسماعیل حسینی اصفهانی خاتون آبادی (نویسنده) | علی کرباسی (مصحح)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
رساله کشف الحیرة عنوان کتابی است از میرسید محمد اسماعیل حسینی اصفهانی خاتون آبادی که در 208 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.