نهضت های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران -جلد 7 (جنبش مشروطه)

مولف:
شاپور رواسانی (نویسنده)

ناشر:
چاپخش

درباره کتاب:
نهضت های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران -جلد7 (جنبش مشروطه) عنوان کتابی است از شاپور رواسانی که در 240 صفحه و توسط انتشارات چاپخش در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنبش های اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شاپور رواسانی، کتاب‌های فرخی یزدی مدافع حقوق محرومین ایران(چاپخش)، نهضت های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران(چاپخش)، نهضت های اجتماعی عدالتخواهانه در ایران(چاپخش)، نهضت های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران(چاپخش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.