راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی (مقاله، رساله و کتاب)

مولف:
سعید عدالت نژاد (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی (مقاله، رساله و کتاب) عنوان کتابی است از سعید عدالت نژاد که در 134 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Technical writing است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید عدالت نژاد، کتاب‌های راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی(نیلوفر)، اقتدا به مسیح(طرح نو)، آفرینش درقرآن(نگاه معاصر)، اقتدا به مسیح(فرهنگ جاوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.