عجایب الاتفاقات

مولف:
فریور خراباتی (نویسنده)

ناشر:
روزنه

درباره کتاب:
عجایب الاتفاقات عنوان کتابی است از فریور خراباتی که در 224 صفحه و توسط انتشارات روزنه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب طنز فارسی است.