اقتصاد ایران امروز (توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن)

گروه مولفان:
حسین عظیمی آرانی (نویسنده) | خسرو نورمحمدی (نویسنده) | عباس شاکری (مقدمه نویس)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
اقتصاد ایران امروز (توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن) عنوان کتابی است از حسین عظیمی آرانی که در 252 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از حسین عظیمی آرانی، کتاب‌های مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران(نشر نی)، اقتصاد ایران(نشر نی)، اصول علم ثروت ملل(فرزان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.