اقتصاد ایران امروز (توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن)

گروه مولفان:
حسین عظیمی آرانی (نویسنده) | خسرو نورمحمدی (نویسنده) | عباس شاکری (مقدمه نویس)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
اقتصاد ایران امروز (توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن) عنوان کتابی است از حسین عظیمی آرانی که در 252 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین عظیمی آرانی، کتاب‌های مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران(نشر نی)، اقتصاد ایران(نشر نی)، اصول علم ثروت ملل(فرزان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.