مدیریت زیست محیطی در ورزش

گروه مولفان:
ابوالفضل فراهانی (نویسنده) | کیوان شعبانی مقدم (نویسنده)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
مدیریت زیست محیطی در ورزش عنوان کتابی است از ابوالفضل فراهانی که در 200 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. از ابوالفضل فراهانی، کتاب‌های مدیریت سازمان های ورزشی(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید