سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

گروه مولفان:
تیمور درزابی (نویسنده) | مهدی نبوی نیک (نویسنده) | حسین نبوی نیک (نویسنده)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی عنوان کتابی است از تیمور درزابی که در 458 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تربیت بدنی است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
29,200 تومــان