کتاب جامع ورزش معلولین

مولف:
یحیی سخنگویی (نویسنده)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
کتاب جامع ورزش معلولین عنوان کتابی است از یحیی سخنگویی که در 716 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش معلولان است. از یحیی سخنگویی، کتاب‌های درمان گردن درد و کمر درد با ورزش(ورزش)، حرکات اصلاحی در اسکولیوز(ورزش)، واژه نامه توصیفی بیومکانیک ورزشی(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، حرکات اصلاحی(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
49,900 تومــان
موضوعات کتاب
ورزش معلولان