یوگا و آیورودا

گروه مولفان:
دیوید فراولی (نویسنده) | فرهاد صدارت (نویسنده)

ناشر:
چیمن

درباره کتاب:
یوگا و آیورودا عنوان کتابی است از دیوید فراولی که در 244 صفحه و توسط انتشارات چیمن در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Yoga and Ayurveda: self-healing and self-realization. ، ©1999. موضوع اصلی این کتاب مراقبت از سلامت شخصی است. از دیوید فراولی، کتاب آیورودا، درمانگری طبیعی(تاش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.