کلمات ذوقیه (رساله ای عرفانی در سلوک و تجرید از شیخ اشراق)

گروه مولفان:
بهمن صادقی مزده (نویسنده) | یحیی بن حبش سهروردی (نویسنده)

ناشر:
شفیعی

درباره کتاب:
کلمات ذوقیه (رساله ای عرفانی در سلوک و تجرید از شیخ اشراق) عنوان کتابی است از بهمن صادقی مزده که در 112 صفحه و توسط انتشارات شفیعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهمن صادقی مزده، کتاب‌های رساله الطیر(مولی)، تعالیم ابن عربی و آموزه های شیعی(شفیعی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.