تاریخ فرشته

گروه مولفان:
محمد قاسم بن غلامعلی فرشته (نویسنده) | محمد رضا نصیری (نویسنده)

ناشر:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

درباره کتاب:
تاریخ فرشته عنوان کتابی است از محمد رضا نصیری که در 802 صفحه و توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مغولان هند (سلسله) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا نصیری، کتاب‌های علائم تجاری و نشانه ها(یساولی)، تاریخ فرشته(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، جغرافیای بلوچستان(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.