صائب و شاعران طرز تازه

مولف:
محمدحسن حائری (نویسنده)

ناشر:
نسل آفتاب

درباره کتاب:
صائب و شاعران طرز تازه عنوان کتابی است از محمدحسن حائری که در 468 صفحه و توسط انتشارات نسل آفتاب در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سبک هندی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسن حائری، کتاب‌های متون عرفانی فارسی(نشر مرکز)، مبانی عرفان و تصوف و ادب پارسی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.