صائب و شاعران طرز تازه

مولف:
محمدحسن حائری (نویسنده)

ناشر:
نسل آفتاب

درباره کتاب:
صائب و شاعران طرز تازه عنوان کتابی است از محمدحسن حائری که در 468 صفحه و توسط انتشارات نسل آفتاب در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سبک هندی است. از محمدحسن حائری، کتاب متون عرفانی فارسی(نشر مرکز) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.