زبان قرآن

مولف:
مقصود فراستخواه (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
زبان قرآن عنوان کتابی است از مقصود فراستخواه که در 286 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مقصود فراستخواه، کتاب‌های ما ایرانیان(نشر نی)، دین و جامعه(شرکت سهامی انتشار)، دانشگاه و آموزش عالی(نشر نی)، تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان